Ligging

 
 

 
 

Brugge

brugge@bowlinn.be

 

Koning Leopold III-laan 68

8200 Brugge


tel. + 32 50 39 49 00

fax. + 32 50 39 49 01


Tijdens de kantooruren:

+32 468 20 60 33

 
 

 
 

Info

Naast Jan Breydelstadion Brugge

Parkeerplaatsen voor de bowling

Gehandicapten plaatsen

Openbaar vervoer: bus 25 Centrum - Station - St.Michiels - St.Andries
Alle info op www.delijn.be

 
 

 
 

Reserveer online

Om te reserveren voor Stone Grill of verjaardagsfeestjes, vul onderstaand formulier in, liefst 48u op voorhand.
Na het versturen zal u een automatische bevestiging via e-mail ontvangen. Dit is geen bevestiging van uw reservatie! U krijgt daarna nog een bevestiging via e-mail of telefoon.

Personalia
   
   
   
 
*  
*
Reservatie 
 
  Volwassenen Kids
Mixed Grill    
Brochettes    
Côte à l'os    
Vegetarisch    
 
 
 
Overige
Verzenden
Gelieve de ongewenste mailbox na te kijken als u binnen de 2 uur geen reservatiemail hebt ontvangen.
 
 

 
 

Privacyverklaring

NV Isobowl / bvba GNBC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NV Isobowl / bvba GNBC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

NV Isobowl / bvba GNBC verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons contacteren via NV Isobowl / bvba GNBC – Grote Markt 4 – 8870 Izegem – info@bowlinn.be.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
NV Isobowl / bvba GNBC verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten:

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteit van NV Isobowl / bvba GNBC;
  • voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van reservaties, bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen, verzamelen, verwerken:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer;
  • Rijksregisternummer;
  • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder vindt u een directe link naar dit artikel:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

 

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Bowl Inn groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met NV Isobowl / bvba GNBC verbonden zijn of met enige andere partner van NV Isobowl / bvba GNBC.
NV Isobowl / bvba GNBC garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven.

 

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere 10 jaar op het gebied van boekhouding).

 

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft ten allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Je kan ons hiervoor contacteren:
door een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@bowlinn.be - of de aanpassing te vragen via NV Isobowl / bvba GNBC – Grote Markt 4 – 8870 Izegem

 

Direct marketing
U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Disclaimer
NV Isobowl / bvba GNBC is gerechtigd de inhoud van het Privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website (www.bowlinn.be). Raadpleeg onze pagina dan ook regelmatig.